1. Home
  2. CONFESSION

CONFESSION

Là một quản lí của khách sạn, chả thiếu ngày tôi ngập mình trong đống giấy tờ. Và tôi đã quen với việc mỗi lần như vậy là lại có một cốc cà phê hoặc một đĩa hoa quả gọt sẵn, quen với việc 0h đêm vợ tôi bước vào phòng làm việc bảo tôi […]