1. Home
  2. Shortcode Posts ThumbSlider

Shortcode Posts ThumbSlider

Người yêu tôi chết

Nếu mai anh chết, em chỉ được buồn thôi, buồn một ngày, khóc một ngày, nhớ anh một ngày thôi em nhé……     Công việc của những ngày cuối tháng thật lu bu, bận bịu, nhiều lúc muốn nghỉ việc cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghỉ thì sẽ tìm việc mới, mà […]

Liên Hợp Quốc đang làm nhiều hơn mỗi năm để thúc đẩy quyền LGBT+

Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy các quốc gia thành viên mỗi năm về quyền LGBT+ và đang bắt đầu đạt được tiến bộ. Liên Hợp Quốc đang thúc đẩy các quốc gia thành viên mỗi năm về quyền LGBT+ và đang bắt đầu đạt được tiến bộ. Đó là theo nghiên cứu mới của […]

HISTORY 3: Ngày Hôm Ấy

Bá vương học đường trường trung học Nhân Nhân – Hạng Hào Đình (Tống Vĩ Ân đóng) vì một bạn gái mà gặp học bá lạnh lùng Vu Hy Cố (Huỳnh Tuyển Trí đóng), cùng nhau viết nên khúc nhạc tình yêu lãng mạn từ không đánh không quen biết đến yêu nhau. Thanh niên […]

Until We Meet Again – Sợi Chỉ Đỏ

Sợi Chỉ Đỏ kể về tình yêu của Korn (kiếp trước của Dean) và In (kiếp trước của Parm) đã bị dập tắt ngay từ đầu. Nó bị cấm ngay từ khi mới chớm nở – yêu đúng người nhưng không đúng lúc, bị bao vây bởi cha mẹ là những người kịch liệt phản […]

Người yêu tôi chết

Liên Hợp Quốc đang làm nhiều hơn mỗi năm để thúc đẩy quyền LGBT+

HISTORY 3: Ngày Hôm Ấy

Until We Meet Again – Sợi Chỉ Đỏ