1. Home
  2. Tag "đồng tính"
Ngay lập tức, phát ngôn của Dr. Pepper đã khiến cho nhiều người phải nóng mặt, đặc biệt là với những nhà hoạt động về quyền và lợi ích của cộng đồng LGBT+. Ắt hẳn, cái tên Dr. Pepper đã chẳng còn xa lạ với nhiều người! Dr. Pepper, hay còn được gọi bằng biệt […]